THAY MẶT KÍNH XIAOMI

XIAOMIGiá chưa bao công tháo ráp )

thay mặt kính cảm ứng Xiaomi Mi3: 
thay màn hình Xiaomi Mi3: 

thay mặt kính cảm ứng Xiaomi Mi4: 
thay màn hình Xiaomi Mi4: 

thay mặt kính cảm ứng Xiaomi Mi4x: 

thay màn hình Xiaomi Mi4x: 

thay mặt kính cảm ứng Xiaomi Mi4s: 
thay màn hình Xiaomi Mi4s: 

thay mặt kính Xiaomi Mi 5: 
thay màn hình Xiaomi Mi 5: 

thay mặt kính Xiaomi Mi 5x: 

thay màn hình Xiaomi Mi 5x: 

thay mặt kính Xiaomi Mi 5s: 
thay màn hình Xiaomi Mi 5s: 

thay mặt kính Xiaomi Mi 5c: 
thay màn hình Xiaomi Mi 5c: 

thay mặt kính cảm ứng Xiaomi Redmi Note: 

thay màn hình Xiaomi Redmi Note: 

thay mặt kính cảm ứng Xiaomi Redmi Note 2:
thay màn hình Xiaomi Redmi Note 2: 

thay mặt kính cảm ứng Xiaomi Redmi Note 3: 
thay màn hình Xiaomi Redmi Note 3: 

thay mặt kính cảm ứng Xiaomi Redmi Note 4 : 

thay mặt kính cảm ứng Xiaomi Redmi Note 4G : 
thay màn hình Xiaomi Redmi Note 4G: 

 thay mặt kính cảm ứng Xiaomi Redmi Note 4x : 
thay màn hình Xiaomi Redmi Note 4x: