Bảng giá Sony

SONY ( Giá chưa bao công tháo ráp )

Thay kính  Sony XA : 

Thay kính  Sony XA1 : 

Thay kính  Sony E5 : 

Thay kính  Sony X : 

Thay kính  Sony XZ : 

Thay kính  Sony XZ1 : 

Thay kính  Sony XA Ultra :

Thay kính  Sony XA1 Ultra : 

Thay kính cảm ứng Sony Z : 

Thay kính cảm ứng Sony Z1 : 

Thay kính cảm ứng Sony Z1 mini : 

Thay kính cảm ứng Sony Z1s : 

Thay kính cảm ứng Sony Z2 : 

Thay kính cảm ứng Sony Z3 : 

Thay kính cảm ứng Sony Z3 mini : 

Thay kính cảm ứng Sony Z4 : 

Thay kính cảm ứng Sony Z4 mini : 

Thay kính cảm ứng Sony Z5 : 

Thay kính cảm ứng Sony M2 : 

Thay kính cảm ứng Sony M3 : 

Thay kính cảm ứng Sony M4 : 

Thay kính cảm ứng Sony M5 : 

Thay kính cảm ứng Sony C : 

Thay kính cảm ứng Sony C2 : 

Thay kính cảm ứng Sony C3 : 

Thay kính cảm ứng Sony C4 : 

Thay kính cảm ứng Sony C5 ultra : 

Thay kính cảm ứng Sony E4 /E4 dual: 

Thay kính cảm ứng Sony Z ultra : 

Thay kính cảm ứng Sony T2 ultra : 

Thay kính cảm ứng Sony T3 ultra : 

Thay kính cảm ứng Sony T4 ultra : 

Thay kính cảm ứng Sony T5 ultra :