Bảng giá Samsung

SAMSUNG ( Giá chưa bao công tháo ráp )

Thay mặt kính Samsung

Thay mặt kính Samsung S3 : 

Thay mặt kính Samsung S3 Mini : 

Thay mặt kính Samsung S4

Thay mặt kính Samsung S4 Mini : 

Thay mặt kính Samsung S5: 

Thay mặt kính Samsung S6 : 

Thay mặt kính Samsung S6 active : 

Thay mặt kính Samsung S6 Edge : 

Thay mặt kính Samsung S6 Edge Plus

Thay mặt kính Samsung S7 linh kiện : 

Thay mặt kính Samsung S7 zin

Thay mặt kính Samsung S7 Edge linh kiện

Thay mặt kính Samsung S7 Edge zin : 

Thay mặt kính Samsung S8 lk :

Thay mặt kính Samsung S8 : 

Thay mặt kính Samsung S8 Plus lk : 

Thay mặt kính Samsung S8 Plus  zin: 

Thay mặt kính Samsung S9 : 

Thay mặt kính Samsung S9 Plus  : 

Thay mặt kính Samsung Note 1: 

Thay mặt kính Samsung Note 2 : 

Thay mặt kính Samsung Note 3: 

Thay mặt kính Samsung Note 3 NEO:  

Thay mặt kính Samsung Note 4

Thay mặt kính Samsung Note 5 linh kiện : 

 Thay mặt kính Samsung Note 5 zin

Thay mặt kính Samsung Note 7

Thay mặt kính Samsung Note 8 lk : 

Thay mặt kính Samsung Note 8 zin

Thay mặt kính Samsung Note 4 edge : 

Thay mặt kính Samsung A3  : 

Thay mặt kính Samsung A3 2016  : 

Thay mặt kính Samsung A5 : 

Thay mặt kính Samsung A5 2016

Thay mặt kính Samsung A5 2017 LK :

Thay mặt kính Samsung A5 2017 zin : 

Thay mặt kính Samsung A7 :  

Thay mặt kính Samsung A7 2016 :  

Thay mặt kính Samsung A7 2017 lk :  

Thay mặt kính Samsung A7 2017 zin

Thay mặt kính Samsung A8 :  

Thay mặt kính Samsung A8 2018 :  

Thay mặt kính Samsung A9 Pro

Thay mặt kính Samsung C9 Pro :  

Thay mặt kính Samsung C7 :  

Thay mặt kính Samsung  On 2: 

Thay mặt kính Samsung  On 5: 

Thay mặt kính Samsung  On 7: 

Thay mặt kính Samsung Galaxy V/G313 : 

Thay mặt kính Samsung E5 : 

Thay mặt kính Samsung E7:  

Thay mặt kính Samsung J1 ( J100 ) : 

Thay mặt kính Samsung J2

Thay mặt kính Samsung J2 Prime : 

Thay mặt kính Samsung J3 : 

Thay mặt kính Samsung J5 : 

Thay mặt kính Samsung J7 : 

Thay mặt kính Samsung J2 2016 : 

Thay mặt kính Samsung J2 Pro : 

Thay mặt kính Samsung J3 2016 : 

Thay mặt kính Samsung J3 Pro : 

Thay mặt kính Samsung J5 : 

Thay mặt kính Samsung J5 2016

Thay mặt kính Samsung J5 Prime: 

Thay mặt kính Samsung J5 Pro : 

Thay mặt kính Samsung J7 2016 : 

Thay mặt kính Samsung J7 Prime linh kiện : 

Thay mặt kính Samsung J7 Prime zin: 

Thay mặt kính Samsung J7 Pro Loại A : 

Thay mặt kính Samsung J7 Pro zin

Thay mặt kính Samsung J7 Plus Loại A : 

Thay mặt kính Samsung J7 Plus Zin : 

Thay mặt kính Samsung Mega i9200 :