Bảng giá LG

LGGiá chưa bao công tháo ráp )

Thay kính cảm ứng f160 : 

Thay kính cảm ứng Thay kính cảm ứng F180/E975/E970 :

Thay kính cảm ứng Nexus 4

Thay kính LG Nexus 5 : 

Thay kính Nexus 6 :

Thay kính cảm ứng LG G2 F320/D801/D802/Docomo : 

Thay kính cảm ứng LG G3 : 

Thay kính cảm ứng LG G3 cat6 : 

Thay mặt kính LG G4 : 

Thay mặt kính LG G5 : 

Thay mặt kính LG G6 : 

Thay mặt kính LG V10 : 

Thay mặt kính LG V20 : 

Thay mặt kính LG V30 : 

Thay mặt kính LG K10 : 

Thay mặt kính LG K7 : 

Thay kính cảm ứng LG F200 : 

Thay kính cảm ứng LG F220 : 

Thay kính cảm ứng LG Gpro: 

Thay kính cảm ứng LG Gpro 2 : 

Thay kính cảm ứng Google Pixel xl