Bảng giá HTC

HTC ( Giá chua bao công tháo ráp )

Thay mặt kính cảm ứng HTC 8X :  

Thay mặt kính cảm ứng HTC 8S :

Thay mặt kính cảm ứng HTC One M7 : 

Thay mặt kính cảm ứng HTC One M8 : 

Thay mặt kính cảm ứng HTC One M8 Eye :  

Thay mặt kính cảm ứng HTC One M9 :  

Thay mặt kính cảm ứng HTC One E8 :

Thay mặt kính cảm ứng HTC One X :  

Thay mặt kính cảm ứng HTC One Max :  

Thay mặt kính cảm ứng HTC Desire 200 :  

Thay mặt kính cảm ứng HTC Desire 300 :  

Thay mặt kính cảm ứng HTC Desire 320 : 

Thay mặt kính cảm ứng HTC Desire 326G : 

Thay mặt kính cảm ứng HTC Desire 500 :  

Thay mặt kính cảm ứng HTC Desire 510 :  

Thay mặt kính cảm ứng HTC Desire 600 :

Thay mặt kính cảm ứng HTC Desire 601 :

Thay mặt kính cảm ứng HTC Desire 603

Thay mặt kính cảm ứng HTC Desire 606 :  

Thay mặt kính cảm ứng HTC Desire 608 :

Thay mặt kính cảm ứng HTC Desire 609 

Thay mặt kính cảm ứng HTC Desire 610 :

Thay mặt kính cảm ứng HTC Desire 616 :  

Thay mặt kính cảm ứng HTC Desire 620 :

Thay mặt kính cảm ứng HTC Desire 626 :

Thay mặt kính cảm ứng HTC Desire 700 :

Thay mặt kính cảm ứng HTC Desire 728G : 

Thay mặt kính cảm ứng HTC Desire 816

Thay mặt kính cảm ứng HTC Desire 820 : 

Thay mặt kính cảm ứng HTC Desire 826 : 

Thay mặt kính cảm ứng HTC Butterfly S :